Työyhteisöille   Järjestöille   Oppilaitoksille

Vahvistetaan yhteistyötä
Tuetaan tiimin toimintaa
Tutkitaan organisaation osaamista
Kirkastetaan perustehtävää
Muutetaan strategioita työkäytännöiksi

 

Pohditaan etenemissuuntaa
Edistetään opinnäytetöitä
Opiskellaan ryhmätyötä

 

Rakennan koulutuspäivän tai laajemman kokonaisuuden yhdessä tilaajan kanssa, jotta se tukee parhaiten ajankohtaista tarvetta.


Luottamus ja yhteinen näkemys (pdf)
Tiimityö (pdf)

 

Selvitetään pelisääntöjä (pdf)
Tutkitaan tyyppejä enneagrammin avulla (pdf)

   

Yhteistyökumppaneitteni kanssa voin vastata laajemmista koulutuskokonaisuuksista.